LeasePlan

Operativní leasing

Společnost LeasePlan patří mezi největší poskytovatele operativního leasingu na světě!

operativní leasing od LeasePlanu

LeasePlan má v současné době pobočky ve třiceti zemích. LeasePlan v ČR poskytuje operativní leasing od roku 1995, nyní zajišťuje správu vozového parku pro 20 000 vozidel a tak patří mezi nejvýznamnější společnosti na českém trhu operativního leasingu. Zázemí nadnárodní firmy a bohaté zkušenosti vám zaručí stabilitu, kvalitní služby a naprostou spolehlivost po celou dobu trvání operativního leasingu!

Co je to operativní leasing vozidel?

Operativní leasing je obdoba klasického leasingu až na výjimku, že po skončení smlouvy zůstane vozidlo majetkem leasingové společnosti. Díky tomu v leasingové splátce platíte pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou vozidla, nemusíte skládat žádnou akontaci a celá splátka je daňově odpočitatelnou položkou.

Vlastník vozidla, tedy společnost LeasePlan, je odpovědná za všechna rizika, která jsou spojena  s vlastnictvím a provozováním vozidla (nehoda, poškození, odcizení). Operativní leasing se sjednává na dobu 12 až 60 měsíců, nejčastější délka leasingu je 36 měsíců. Pro výpočet měsíční splátky je důležitý také předpokládaný roční nájezd vozidla.

Operativní leasing ve firmě

Uvažujete o nasazení operativního leasingu ve firmě? Opravdu výhodným se stává při provozování alespoň 10 vozidel. V tomto okamžiku již začíná být správa vozového parku pro firmu administrativně i personálně náročná a zatěžující.

Přínos operativního leasingu pro firmu:

  • snížení provozních nákladů, investiční úspora, zlepšení cash-flow
  • žádná platba akontace, fixní měsíční splátky
  • detailní kontrola všech nákladů díky komplexním online aplikacím
  • profesionální zázemí a non-stop servis
  • snížení administrativy, úspora časových a mzdových nákladů
  • sdružená fakturace služeb

Operativní leasing vám tedy ušetří starosti, čas a peníze. Máte zájem o operativní leasing? Kontaktujte nás! Připravíme vám optimální cenovou nabídku.

Pro vás a vaše zaměstnance máme také připraveny důležité online aplikace jako je elektronická kniha jízd nebo e-learning (online školení řidičů).

Operativní leasing

Poskytujeme full service operativní leasing!

Díky full service operativnímu leasingu bude mít vaše firma optimálně nastavený systém pravidel pro používání služebních vozidel. Každý řidič bude vědět, jak má postupovat při potřebě běžného servisního úkonu, při dopravní nehodě nebo při ztrátě dokladů. V leasingové splátce jsou zahrnuté komplexní administrativní služby a zákonné povinnosti. Patří sem například servis vozidla, výměna pneumatik, dálniční známky, vyřizování pojistných událostí, silniční daň, zákonné a havarijní pojištění, poplatek za rádio, tankovací karty, apod.

Asistenční služby k operativnímu leasingu

Nejvážnějším problémem je dopravní nehoda, ať již v ČR nebo v zahraničí. Tehdy oceníte asistenční službu 24 hodin denně, která vám pomůže nejen v případě nehody, ale i při poruše nebo odcizení vozu. V případě podobného incidentu vám bude přistaveno náhradní vozidlo s možností užívat ho zdarma po dobu 3 až 10 dní. Bonusová služba navíc obsahuje asistenci při pochybení řidiče (např. zabouchnutí klíčků od vozu).

Společnost LeasePlan poskytuje klientům opravdu kvalitní operativní leasing. Jelikož vám odpadnou starosti se správou vozovkového parku, budete se moci plně zaměřit na rozvoj svého podnikání!

Chcete znát cenovou kalkulaci operativního leasingu? Nezávazně nás kontaktujte!