LeasePlan

Slovník pojmů

O U D C E F G P S vše

Car Remarketing

Online nástroj, který slouží k prodeji ojetých vozidel společnosti LeasePlan. Jde o jediný prodejní kanál na bázi aukčního prodeje vozidel, do kterého mají přístup pouze smluvní partneři z řad autobazarů. 

CarNext

Prodej ojetých automobilů společnosti LeasePlan. Díky autobazaru CarNext má i konečný uživatel možnost nakoupit ojeté vozidlo s kompletní servisní historií, s garantovaným stavem kilometrů a certifikovaným SGS inspekčním protokolem. V nabídce jsou kvalitní ojetá vozidla, u kterých skončila nájemní smlouva. Vozidla jsou po celou dobu jejich používání provozována nadstandardním způsobem, a tudíž jsou zárukou kvality. 

CarSpider

Online aplikace portálu společnosti LeasePlan, která slouží k výběru skladových vozidel samotnými klienty z pohodlí jejich kanceláře. Tato aplikace nabízí širokou škálu nástrojů jako např. katalog skladových vozidel, porovnání jednotlivých modelů či konfigurátor vozů. 

CarWatch

Tato online aplikace je v podstatě elektronickou knihou jízd každého řidiče. Mimo to obsahuje sledování pohybu vozidel na mapě, statistiky najetých kilometrů či rychlosti a další podpůrné funkce jako např. plánování tras. Pro klienty LeasePlanu lze domluvit bezplatné testování tohoto systému na období jednoho měsíce. 

CO2 kalkulátor

Online aplikace (CO2 kalkulátor) dává typy řidičům, jak snížit spotřebu pohonných hmot a tím i emisí CO2 skleníkových plynů, které jsou produkovány při používání automobilu.

Comfort Plan

Program Comfort Plan se soustřeďuje na klienty, kteří vyžadují správu středně velkého vozového parku prostřednictvím služeb account managera. Program pracuje s uzavřenou formou kalkulací. 

Cost Savings Accelerator

Jde o program, který pomůže najít cestu, jak ušetřit finanční prostředky a zároveň co nejméně zatěžovat řidiče a životní prostředí. 

Driver´s Club

Jde o klub řidičů, kteří jsou klienty naší firmy LeasePlan. Díky členství v klubu se dozví první o nejčerstvějších novinkách a slevových akcích. V neposlední řadě je členům klubu nabízeno rozmanité portfolio finančně zvýhodněných produktů a služeb od partnerů firmy LeasePlan. 

Driver´s set

Driver´s set se manuál, který dostane každý řidič při přebírání nového vozidla. Obsahuje ty nejdůležitější informace, které by měl mít vždy při ruce pro případ poruchy, nehody či jiné nestandardní situace.

E-invoicing

E-invoicing je služba klientské elektronické fakturace. V praxi to znamená, že bude zasílání faktur mezi klienty zajišťováno prostřednictvím emailu na předem domluvené e-mailové adresy kontaktních osob. 

E-learning

LeasePlan nabízí moderní online kurz školení řidičů či ostatních zaměstnanců, vedení agendy a odborné poradenské podpory. 

Easy Plan

Program Easy Plan je jedním z jednoduchých a přehledných řešení pro zákazníky s menším počtem vozidel a je založen na systému uzavřené kalkulace. Zcela běžně tento program obsahuje základní servis a sadu zimních pneumatik stejně tak jako všechny daně a poplatky plynoucí z legislativy. 

eOrders

Online aplikace umožňuje přístup do systému pro kalkulace a objednávky pro klienty i dodavatele. Tento systém nahrazuje nepřehledný systém emailové komunikace v naší společnosti. 

Finanční leasing

Jde o jeden z nejrozšířenějších možností jak financovat dopravní prostředky. Jde o pronájem, po jehož skončení přechází předmět leasingu za předem určenou kupní cenu do vlastnictví nájemce. 

Fleet manažer

Fleet manažer je osoba, která má na starost celkovou správu vozového parku včetně zajištění dohledu nad celým vozovým parkem dané společnosti. 

FleetReporting

Jde o program elektronického online poskytování informací o průběhu leasingového kontraktu na úrovni celé firemní flotily i na úrovni jednotlivých vozů. 

Full service operativní leasing

Je to způsob financování automobilu, velmi podobný pronájmu, kdy klient nemá v úmyslu získat vozidlo do svého vlastnictví. Doba pronájmu je variabilní.  Po ukončení smlouvy se vozidlo vrací poskytovateli operativního leasingu.

GreenPlan

GreenPlan je program, který napomáhá klientům snižovat emise CO2 při provozu vozového parku. Program přispívá k rozvoji odpovědnosti za životní prostředí.

Otevřená kalkulace

"Nejúspornější a nejvýhodnější metoda správy vozového parku"

Jedinečný produkt LeasePlanu, otevřená kalkulace, umožňuje klientovi průhlednost a odkrytí nákladů, sledování jednotlivých nákladových položek souvisejících s provozováním vozového parku, od kalkulací až po reporty o jednotlivých vozidlech. Převažující hledisko ve všech fázích doby trvání pronájmu vozidla je proaktivní kontrola nákladů a snížení celkových nákladů provozování vozového parku. To zajišťuje optimální kombinaci efektivnosti a výkonnosti vedení celého vozového parku.

Úspory pro zákazníky

Dále, pokud LeasePlan vytvoří úspory u garantovaných nákladových položek, tj. údržba a amortizace, během doby trvání leasingu, vrací se tyto úspory klientovi prostřednictvím procesu tzv. závěrečného vyrovnání otevřené kalkulace. Pokud jsou ovšem tyto nákladové položky vyšší než očekávané, Lease Plan tuto ztrátu plně absorbuje.

Některé z mnoha výhod, které otevřená kalkulace přináší klientovi:

  • Klient od počátku zná maximální částku nákladů pro určité parametry (najeté kilometry a doba trvání).
  • LeasePlan spolupracuje s klientem za účelem snížení nákladů.
  • LeasePlan nese riziko na zůstatkové ceně vozidla a údržbě včetně pneu.
  • LeasePlan zabraňuje přemrštěným částkám za opravy a údržbu vozidla a zprostředkovává nákladové výhody pro vozové parky - kontrola nákladů údržby.
  • LeasePlan poskytuje cenný pohled na náklady provozování vozového parku prostřednictvím obsáhlých tištěných nebo elektronických reportů (FleetReporting).

Otevřená kalkulace LeasePlanu je smlouva, se kterou nemůžete prohrát. Poskytuje nákladové výhody, kontrolu nákladů a nákladovou ochranu ve správě vozového parku klienta.

Více informací o produktech naleznete v sekci "Produkty a služby"

Owner Plan

Program Owner plan je určen těm, kteří vyžadují správu vozového parku, jehož jsou majiteli. Neodmyslitelnou výhodou je fakt, že jsou zachovány všechny benefity operativního leasingu, i přes to, že LeasePlan vozovou flotilu nevlastní. 

Partner Plan

Program Partner Plan je velmi komplexním produktem, který zahrnuje veškeré služby společnosti LeasePlan. Je určen pro správu velkých autoparků s maximálním využitím výhod operativního leasingu současně s co nejmenším rizikem zvýšených nákladů. Program pracuje s otevřenou kalkulací a díky tomu získává na své transparentnosti. 

Sale and lease Back

Sale and lease back neboli nákup s následným odkupem. Tento produkt je určen těm, kteří chtějí refinancovat stávající vozový park formou odkupu vozidel a jejich následným pronájmem formou operativního leasingu. 

Share Plan

Program Share Plan je produktem poskytujícím veškeré výhody z řízení vozového parku přes operativní leasing. Je založen na partnerství mezi vámi a společností LeasePlan a umožňuje podílet se při závěrečném vyúčtování na ziscích z úspor ze správy vozového parku. Program pracuje s otevřenou kalkulací. 

Správa vozového parku

Tato činnost zahrnuje veškeré profesionální znalosti o autech, jejich financování, pojištění, právní a daňové souvislosti a mnohé další. Ve společnosti LeasePlan se pod správou vozového parku skrývá více než 20 činností jako např. zajištění nákupu vozidla, dálniční známky, povinného ručení, pneumatik, palivové karty, daní, přihlášení vozidla, v případě nutnosti i náhradní vozidlo, havarijní pojištění, silniční asistenci nebo např. elektronickou knihu jízd a mnohé další.

Uzavřená kalkulace

Jde o kalkulaci, při které jsou pevně a naprosto jasně stanovené měsíční náklady, tudíž je částka na měsíční faktuře neustále stejná a fixní.